Tornion Rauhanyhdistys ry

Rauhanyhdistyksen toimintaa

Tornion Rauhanyhdistys toimii Tornion ja Haaparannan alueella. Jäseniä on yhteensä n.400 molemmista kaupungeista. Toimitalo sijaitsee Torniossa osoitteessa Kemintie 17.

Tornion rauhanyhdistys

Rauhanyhdistys järjestää seuroja

Seuroihin kokoonnutaan yleensä sunnuntaisin. Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan – on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Yleensä seuroissa on kaksi seurapuhetta. Puheiden välissä on väliaika, jolloin on mahdollisuus käyttää seuraravintolan palveluja. Puheen pitää pappi tai maallikkosaarnaaja. Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi toimialueen kirkoissa ja seurakuntataloissa, vanhusten hoitokodeissa sekä kodeissa.

Seurat radiossa ja internetissä

Seuroja Torniosta voi kuunnella myös internetin välityksellä näiltä nettisivuilta. Lähetykset ovat pääsääntöisesti sunnuntaisin klo 16 Suomen aikaan. Ylimääräisiä lähetyksiä on isoista seuroista, seurakuntapäiviltä, lauluilloista ja juhlista (ks. ohjelma). Kesäsunnuntaisin seurat alkavat klo 18.00.

Muuta rauhanyhdistyksen toimintaa

Arkiviikolla järjestetään kodeissa tai toimitalolla lauluseuroja. Lauluseuroissa on seurapuhe, lauluja, kahvitus, arvontaa ja vapaamuotoista yhdessäoloa.

Yksi keskeinen toimintamuoto on lapsi- ja nuorisotyö. Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisin kodeissa ja toimitalolla. Rauhanyhdistyksellä kokoontuu 4-6 –vuotiaille tarkoitettu päiväkerho ja nuorille järjestetään raamattuluokkia sekä keskusteluiltoja. Varttuneet kokoontuvat kuukausittain Tiistaikerhoon, joka on tarkoitettu erityisesti eläkeikäisille.

Diakoniatyö toimii lähimmäisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Toimitalon ja varsinaisen toiminnan kuluihin kerätään varoja järjestämällä muun muassa myyjäisiä. Lisäksi Tornion Rauhanyhdistys osallistuu leirityöhön Rautiosaaren leirikeskuksessa ja kuluu Ranuan kristillisen kansanopiston tukialueeseen.

Seuroista ja muusta ohjelmasta ilmoitetaan yhdistyksen internetsivuilla, Päivämies-lehdessä, Kirkkolaiva-lehdessä sekä toimitalolla myytävässä toimintalehtisessä.

Toimitalolla on kirjamyyntipiste, joka on avoinna sunnuntaiseurojen väliajalla. Sieltä voi ostaa SRK:n kustantamia julkaisuja ja äänitteitä.

Valtakunnalliset suviseurat

SRK:n valtakunnalliset suviseurat ovat vuosittain juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna vaihtuvilla paikkakunnilla Suomessa. Torniossa on järjestetty valtakunnalliset suviseurat (nimitys vaihdellut vuosisadan alussa) vuosina 1909, 1929, 1952, 1994 ja 2016.

Toimitalon kunnostus

Toimitalomme kunnostus vuosina 2018 – 2019 vaatii runsaasti ajallisia varoja. Vakiintuneet varainhankinnan tavat eivät yksin riitä kattamaan remontin aiheuttamia velanhoitokuluja. Voimme jokainen tukea yhdistyksen toimintaa myös lahjoittamalla varoja joko yksittäisinä lahjoituksina tai säännöllisenä kuukausilahjoituksena. Jokainen voi osallistua tähänkin varainhankintamuotoon itselleen sopivalla tavalla, pienikin lahjoitus on tärkeä ja auttaa yhdistystä. Jos säännöllisiä lahjoituksia kertyy riittävästi, pysyy työmäärä muissa varainhankinnan työmuodoissa kohtuullisena. Lahjoituksia voi tehdä Lapin poliisilaitoksen alueella suoraan yhdistyksen tilille verkkopankin kautta. Lisätietoja varainhankinnasta ja rahankeräysluvasta: Tornion Rauhanyhdistys, ohje lahjoituksiin