Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Haaparanta-Pudas-Suensaari L&P Hyryllä

Kokkokangas-Kirkonmäki R&A Niskalalla

Kyläjoki-Laivaniemi  M&M Hyvärillä

Kiviranta-Liakka S&J Niskasella