Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Haaparanta-Pudas-Suensaari J&M Okkosella

Kokkokangas-Kirkonmäki U&P Pirttimaalla

Kyläjoki-Laivaniemi  T&E Kinnusella

Kiviranta-Liakka H&J Myllynevalla