Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Haaparanta-Pudas-Suensaari Isotalus A&A

Kokkokangas-Kirkonmäki Jylkäs T&T

Kyläjoki-Laivaniemi Kaikkonen L&H

Kiviranta-Liakka Hurtig T&M