Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Haaparanta-Pudas-Suensaari Pelkonen M&A

Kokkokangas-Kirkonmäki Huhtala E&T

Kyläjoki-Laivaniemi Kaikkonen Sutinen K&K

Kiviranta-Liakka Kristo P&K