Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka T&P Tallgrenilla

Suensaari-Pudas-Haaparanta ilm. myöh

Kyläjoki-Laivaniemi M&M Hyvärillä

Kokkokangas-Kirkonmäki Liukolla