Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Kangastie M&I

Suensaari-Pudas-Haaparanta Kinnunen P&U

Kyläjoki-Laivaniemi ilm.myöh.

Kokkokangas-Kirkonmäki Tofferi T&M