Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Kalliosalmi R&H

Suensaari-Pudas-Haaparanta Fuller B&J

Kyläjoki-Laivaniemi Pigg K&P

Kokkokangas-Kirkonmäki U&P Pirttimaa