Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Smeds L

Suensaari-Pudas-Haaparanta Pelkonen M&A

Kyläjoki-Laivaniemi Vähä H&J

Kokkokangas-Kirkonmäki Jylkäs T&T