Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Keinänen M&M

Suensaari-Pudas-Haaparanta perjantaina Pekkarinen S&H

Kyläjoki-Laivaniemi pe 29.3(Kaikkonen L&H)

Kokkokangas-Kirkonmäki Myllyneva T&T