Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Kristo S&J

Suensaari-Pudas-Haaparanta Pelkonen M&A

Kyläjoki-Laivaniemi Partanen T&K

Kokkokangas-Kirkonmäki Heikkilä K&J