Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Smeds M&R

Suensaari-Pudas-Haaparanta ilm. myöh.

Kyläjoki-Laivaniemi pe 1.11 Hyväri M&M

Kokkokangas-Kirkonmäki Pirttimaa U&P