Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Hentilä M&J

Suensaari-Pudas-Haaparanta Kinnunen P&U

Kyläjoki-Laivaniemi Kinnunen T&E

Kokkokangas-Kirkonmäki Tofferi T&M