Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Palokangas L&T

Suensaari-Pudas-Haaparanta ilm.myöh.

Kyläjoki-Laivaniemi Pigg K&P

Kokkokangas-Kirkonmäki Keränen L&M