Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Lehtoaho E&J

Suensaari-Pudas-Haaparanta Ervasti P&O

Kyläjoki-Laivaniemi Sutinen K&K

Kokkokangas-Kirkonmäki Jylkäs T&T