Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Kangastie M&I

Suensaari-Pudas-Haaparanta ilm. myöh.

Kyläjoki-Laivaniemi Kaltakari U&S

Kokkokangas-Kirkonmäki ilm. myöh.