Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Kristo Riitta ja Seppo

Suensaari-Pudas-Haaparanta ilm. myöh.

Kyläjoki-Laivaniemi Hyväri Meeri ja Matti

Kokkokangas-Kirkonmäki Pirttimaa Ulla-Maija ja Pertti