Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat ry:llä

Kiviranta-Liakka ilm. myöh.

Suensaari-Pudas-Haaparanta ilm. myöh.

Kyläjoki-Laivaniemi H&H Kosola

Kokkokangas-Kirkonmäki ilm. myöh.