Tornion Rauhanyhdistys ry

Pyhäinpäiväseurat ry:llä

PYHÄINPÄIVÄSEURAT

Klo 12 Messu Tornion kirkossa,
saarna
K i r k k o k a h v i t  r y : l l ä
Klo 14 Seurapuhe,
K o l e h t i
Seurapuhe,
R u o k a i l u
Klo 17 Päätösseurat:
Seurapuhe,
K o l e h t i
Loppuhartaus
K a h v i t u s  l o p u k s i