Tornion Rauhanyhdistys ry

Torneås Fridsförening

Torneås Fridsförening representerar den gammellæstadianska rörelsen i Torneå- och Haparandaområdet. Föreningen är en av Finlands fridsföreningars centralorganisations (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, SRK) ca tvåhundra medlemsföreningar. Vår förenings ca 400 medlemmar hör till den evangelisk-lutheranska kyrkan och är med i dess verksamhet.

Tornion rauhanyhdistys

RK har systerorganisationer i Sverige (SFC, Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation) och i USA och Kanada (LLC, Læstadian Lutheran Church).

Verksamheten grundas på den Heliga Skriften och den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse och lära. Fridsföreningens mest centrala verksamhet är att anordna möten. Mötestillfällena är i allmänhet på lördagar och söndagar. Det är alltid fritt tillträde till möten som till övrig verksamhet och alla är varmt välkomna. För det mesta är det två predikningar, med kaffepaus emellan, på varje möte. Det är en präst eller en lekmannapredikant som predikar. Utöver i de egna verksamhetslokalerna, anordnas möten bland annat i verksamhetsområdets kyrkor och församlingshem, på äldreboende samt i hem.

Du kan också lyssna till mötet via lokalradio Pron (92 MHz) eller internet. Vid program finns mötenas sändningstider. Möten som sänds på radio är angivna med. Svenskspråkigt möte anordnas ungefär en gång i månaden.

Kontaktuppgifter

Verksamhetslokalerna
Kemintie 17, 95420 Torneå
Telefon: 00 358 (0)40 – 712 5679 (ordförande)
Internetadress: www.tornionrauhanyhdistys.fi
Email: palaute(at)tornionrauhanyhdistys.fi