Tornion Rauhanyhdistys ry

Lauluseurat alueittain kodeissa

Kiviranta-Liakka Kalliosalmi R & H

Suensaari-Pudas-Haaparanta Mustajärvi E & J

Kyläjoki-Laivaniemi Määttä H & V

Kokkokangas-Kirkonmäki