Tornion Rauhanyhdistys ry

Pyhäinpäiväseurat ry:llä

OHJELMA

Lauantai 6.11.
Klo 14 Seurapuhe
K o l e h t i
Seurapuhe
R u o k a i l u  j a  k a h v i
Klo 17 Seurapuhe
K o l e h t i
K a h v i v ä l i a i k a
Seurapuhe

Pyhäinpäiväseurat jatkuvat 7.11 klo 12.