Tornion Rauhanyhdistys ry

Toimitalon kunnostus

Toimitalomme kunnostus vuosina 2018 – 2019 vaatii runsaasti ajallisia varoja. Vakiintuneet varainhankinnan tavat eivät yksin riitä kattamaan remontin aiheuttamia velanhoitokuluja. Voimme jokainen tukea yhdistyksen toimintaa myös lahjoittamalla varoja joko yksittäisinä lahjoituksina tai säännöllisenä kuukausilahjoituksena. Jokainen voi osallistua tähänkin varainhankintamuotoon itselleen sopivalla tavalla, pienikin lahjoitus on tärkeä ja auttaa yhdistystä. Jos säännöllisiä lahjoituksia kertyy riittävästi, pysyy työmäärä muissa varainhankinnan työmuodoissa kohtuullisena. Lahjoituksia voi tehdä Lapin poliisilaitoksen alueella suoraan yhdistyksen tilille verkkopankin kautta. Lisätietoja varainhankinnasta ja rahankeräysluvasta:

http://tornionrauhanyhdistys.fi/wp-content/uploads/2022/02/Tornion-Rauhanyhdistys-ohje-lahjoituksiin.pdf